Tag: dziewczyna z zespołem Downa

Wspieramy sport osób niepełnosprawnych intelektualnie