Darowizna

Szanowni Darczyńcy,

Z głębi serca pragnę wyrazić najszczersze podziękowania za hojność i życzliwość, którą okazaliście, decydując się na wpłatę darowizny. Wasza hojność jest dla nas nie tylko wsparciem finansowym, ale także potężnym źródłem motywacji do kontynuowania naszej misji.

Wasza chęć pomocy jest bezcenna i sprawia, że nasza praca nabiera szczególnego znaczenia. Dzięki Waszej uprzejmości jesteśmy w stanie dotrzeć dalej, pomagać bardziej skutecznie i realizować nasze cele z większym zaangażowaniem.

Jesteśmy głęboko wdzięczni za Waszą hojność i ufność, jaką nam okazujecie. Wasza darowizna przyczynia się do budowania lepszego jutra dla tych, którzy potrzebują wsparcia. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za Waszą bezinteresowną dobroć.

Z wyrazami największego szacunku,

Fundacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Aktualności